Banka Kartı ve Ön Ödemeli Kart türlerinin kartlı ödemeler pastasındaki payının her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz.

Kaynak: https://bkm.com.tr/raporlar-ve-yayinlar/donemsel-bilgiler/

2021 Temmuz ayı itibari ile banka kartı ve prepaid kart işlem adetlerinin (yurtiçi kartların yurtiçi ve yurtdışı kullanımı) toplam işlem adedi içerisindeki payı %50 seviyesine yaklaşmış durumda.


Merkez Bankası Dijital Parası (CBDC), pekçok ülke merkez bankası tarafından araştırılan ve pilot olarak uygulamaya konulan çok önemli bir konu başlığı olarak finans çevrelerinde konuşulmaya devam ediyor.

G20 ülkelerinin tamamı konuyla ilgili arge projeleri yürüterek uygulanabilirliğini inceliyorlar. G20 ülkeleri dünya üzerindeki hasılanın %80'ni oluşturuyorlar.

CBDC konusunda çalışma yürüten ülkeler ve…


Ödeme kartlarında 1990'ların sonuna doğru kullanılmaya başlanan EMV teknolojisi kopyalamaya karşı sağladığı önlem, offline işlem kabiliyeti sunması ve sayısız ek özelliği ile kartlı ödeme ekosistemi için bir devrim niteliğindeydi. EMV ile birlikte esasında fiziki kartlar çipli olarak basılmaya başlandı.

Getty İmages

Mikroçip Nedir ?

“Bir mikroçip (çip, bilgisayar çipi, entegre devre veya…


App Store üzerinde yayınlanan uygulamaların içerisinde yapılan tahsilatlar için Apple “Acente Modeli” ile çalışmakta. Bu yöntem esasında Google, Microsoft ve Sony tarafından da kendi yönettikleri pazarlar olan Google Play Store, Xbox ve Play Station üzerinden yapılan satışlar için aktif olarak kullanılıyor. …


Hayatın çeşitli vesileler ile hızlı şekilde dijitalleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Oluşturulan merkezi sistemler ve mobil internet erişimi sayesinde milyonlarca nüfusa sahip ülkeler çok kritik faaliyetleri sorunsuz şekilde düzen içerisinde yönetebiliyorlar. Merkezi kelimesini kullanarak güzelleme yapmaya nedense çekiniyorum, fazla twitter kullanımından kaynaklı blokzinciri severler tarafından linç yemekten çekiniyorum sanırım.

https://www.explainxkcd.com/wiki/index.php/2267:_Blockchain

Merkezi uygulamalardan…


Günümüzde işletmelerin müştelerine e-ticaret kanalı üzerinden ulaşabilmeleri bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Ölçek farketmeksizin şirketler mal ve hizmetlerini elektronik ortamda müşterilerine sunabilmek için farklı seçenekler arasından kendileri açısından en uygun olduğunu düşündükleri platformu satın alıyor veya geliştirerek kullanıyorlar.

Arka planda çok sayıda entegrasyon gerektiriyor olması sebebiyle bu konuda uzmanlaşmış…


Plastik kartlar ile özdeşleşen bir sektör tanımı olarak temassız ödemeler uzun yıllardır hayatın içinde ve düşük tutarlı günlük harcamaların hızlı ve güvenli şekilde yapılmasına olanak tanıyor. Değişen ekosistem, gelişen teknoloji ve ortaya çıkan farklı ödeme formları ile temassız tanımının, daha geniş kapsamlı “touchless” ödemeler ile yer değiştirdiğine şahit olduk.

Görsel Kaynak : https://www.vendekin.com/blog/?p=356

RFID…


Dijital cüzdanlar kullanıcısının ödeme bilgilerini elektronik ortamda muhafaza eden ve alışveriş esnasında veya para gönderme işleminde bu ödeme kaynakları ve üzerinde var olan bakiyeden işlemin gerçekleşmesine aracılık eden uygulamalardır.

Pass Through Dijital Cüzdan

Kart bilgilerinin saklandığı ve işlem esnasında entegre olunan işyerine bu bilgileri veya tokenize edilmiş ödeme verilerini sunan…


EMVCo, FIDO Alliance ve World Wide Web Consortium (W3C) tarafından elektronik ticarette kart hamilinin doğrulanmasına yönelik alternatif bir yöntem olarak Secure Payment Confirmation adını verdikleri sistemi geliştirmeye ve pilotlamaya devam ettiklerinden bir önceki yazımda bahsetmiştim.

Her ne kadar bu birlikteliğin resmi bir ürünü olmasa da SPC’ye alternatif yine bu 3…


EMVCo, FIDO Alliance ve World Wide Web Consortium (W3C), birlikte e-ticaret işyerlerinin müşterilerine daha güvenli ve uygun bir ödeme deneyimi sunmalarını desteklemek amacıyla biraraya gelerek 2020 yılında bir baz doküman yayınladı. Söz konusu birlikteliğin amacı EMV® Secure Remote Commerce (SRC), EMV 3-D Secure (3DS), EMV Payment Tokenisation, FIDO Alliance FIDO2…

mustafa aktaş

Yazdıklarım kişisel görüşlerimi ifade eder https://twitter.com/mustafa_aktas_ @troyodeme https://tr.linkedin.com/in/mustafa-akta%C5%9F-69811ba

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store